ADLİ MALİ VE SGK DİLEKÇE ÖRNEKLERİ


Açıklama: ADLİ MALİ VE SGK DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
Kategori: DİLEKÇELER
Eklenme Tarihi: 06 Mart 2012
Geçerli Tarih: 16 Şubat 2019, 04:48
Site: Yurt Dışı Emeklilik ve SSK BİLGİ BAĞKUR Uzmanı
URL: http://www.sosyalguvenlikmusaviri.net/haber/906-dilekceler-adli-mali-ve-sgk-dilekce-ornekleri.html


DİLEKÇELER

1   adli sicil kaydı silinmesi hakkında dilekçe
2   1479 VE 2926 SAYILI KANUNLARA GÖRE BAĞ-KUR BASAMAK YÜKSELTME DİLEKÇESİ
3   3201 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA TALEBİ
4   BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ (2926 SAYILI KANUNA GÖRE)
5   İADE MALZEMELERE İLİŞKİN FORM (TAAHHÜTNAME)
6   İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN 10 YILLIK BORÇLANMASI İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME
7   MALULLÜK AYLIĞI TALEP FORMU
8   SİGORTALILIK SÜRESİ TESPİTİ TALEP DİLEKÇESİ
9   ŞİRKET ORTAKLARININ RE'SEN TESCİLİ İÇİN DOLDURULACAK SOSYALGÜVENLİK BİLGİ FORMU
10 TASFİYE EDİLEN HİZMET SÜRELERİNİ İHYA ETME TALEP DİLEKÇESİ
11 1479 SAYILI KANUNA GÖRE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK TALEP DİLEKÇES
12 1479 VE 2926 SAYILI KANUNLARA TABİ SİGORTALILARIN ASKERLİK SÜRESİNİ BORÇLANMA HİZMET CETVELİ
13 BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ (MUHTARLAR İÇİN)
14 DİĞER SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINDAN EMEKLİ OLUP SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDEYECEKLER İÇİN BEYAN DİLEKÇESİ (FORM)
15 TEVKİFAT YAPILMAMASI İÇİN DİLEKÇE
16 YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİ BORÇLANMALARINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME
17 1479 SAYILI KANUNA GÖRE SİGORTALILIK TESPİT BELGESİ
18 2108 SAYILI KANUNA TABİ MUHTARLARIN BORÇLANMAYA ESAS HİZMET SÜRELERİYLE İLGİLİ DİLEKÇE VE TAAHHÜTNAME
19 KURUM SAĞLIK KURULU BAŞKANLIĞINCA RAPOR İNCELENMESİ TALEP YAZISI
20 TEDAVİ GİDERLERİ TALEP FORMU
21 YAŞLILIK AYLIĞI TALEP FORMU
22 ECZANE-REÇETE VE FATURA TESLİM FORMU
23 ÖLÜM AYLIĞI TALEP FORMU
24 TARIMDA KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞANLARIN BİLDİRİM CETVELİ
25 TERK TARİHİNDEN SONRA ÖDENEN PRİMLERİN SİGORTALILIK SÜRESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP DİLEKÇESİ
26 YAŞLILIK TOPTAN ÖDEME TALEP FORMU
27 MALULLÜK AYLIĞI TALEP FORMU
28 SİGORTALILIK SÜRESİ TESPİTİ TALEP DİLEKÇESİ
29 borca itiraz dilekcesi
30 ssk için kız cocuğu için sağlık karnesi duzunlenmesine ilişkın dilekce
31 ssk için anne ve baba  için sağlık karnesi duzunlenmesine ilişkın dilekce
32 ssk için sağlık karnesını kaybetenler için dilekce orneği
33 eşi 657 kanuna tabı olarak calısanlar ıcın eşi ve cocukları ıcın sağlık yardımlarından yararlanma dilekcesı 
35 İŞ GÖREMEZLİK DEVAM BELGESİ
36 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİĞİNE DAİR TUTANAK ÖRNEĞİ
37 Çek  İptali  ve  Ödeme  Yasağı  dilekcesi
38 ssk için smmm ve ymm hzimetlerine ilişkın dilekce
39 sigortalı kolu tercih formu
40 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞYERİ BİLDİRGESİ
41 ssk için tahsil talep beyan ve tahahüt dilekcesi
42 TİCARET SİCİR MEMURLUĞU DEĞİŞİKLİK(TADİL)TALEP FORMU
43 adres beyanı dilekcesi
44 hizmet akdi örneği
45 ssk için istege bağlı sigorta basvuru formu
46 İŞKUR İŞGÜCÜ ÇİZELGESİ FORMU 7.2 AYLIK
47 SİGORTALILARIN EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU
48 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SİGORTALI ŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ EK 2
49 ticari plaka devir sözleşmesi
50 ssk lı için vizite kağıtı 
51 aylık prim ve hizmet belgesi
52 belirli sureli iş sözleşmesi
53 belirsiz süreli iş sozleşmesi
54 çalışma belgesi örneği
55 işten ayrılma (istifa dilekcesi)
56 sigortalı hesap fişi
57 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU GEREĞİNCE İŞKURUMUNDAN İŞÇİ TALEBİ DİLEKÇESİ   
58 UZLAŞMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
59 ssk için yoklama belgesi
60 BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI
61 gecici iş görmezlik belgesi
62 İNŞAATIN İKMAL EDİLEN KISMININ BİNA MALİYETİNE ORANLARINIGÖSTERİR CETVEL
63 İŞTEN ÇIKARTILACAK İŞÇİ İÇİN FESİH BİLDİRİMİ TEBLİGATI ÖRNEĞİ   
64 OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
65 vizite kagıtı eş ve cocuklar için
66 V.U.K. 376. Madesinin uygulanması için dilekçe örneği
67 V.U.K. 371. Madesinin uygulanması için dilekçe örneği
68 işyeri kaa bildirim dilekçe örneği
69 derneklere ait yazışma dilekceleri
70 v.u.k 122 ye düzeltme istemi dilekcesi
71 ödeme kaydeci cihazlara ilişkin dava dilekcesi örneği
72 bölge calısma müdürlüğü işyeri  bildirgesi örneği
73 işkazalarında yapılması gerekenler
74 vergi ziya cezalarına karsı acılacak dava dilekçe örneği
75 Vergi Dairesine Verilecek Vergi Levhası Onay Dilekçesi Örneği
76 vergi dairesine verilecek mukellef bildirim dilekcesi
77 AYIN NEVİNDEN SERMAYE KONULMASI VE NAKİT SERMAYE ARTIRIMI
78 kooperatifin işci calıstırdına dair dilekce örneği
79 3100 Sayılı Yasanın 8. Maddesi Uyarınca Kesilen Cezaya Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği
80 6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35.Maddesi Uyarınca Tesis Olunan Ödeme Emrine Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği
81 Cezada İndirim Dilekçesi Örneği (Teminat Göstermek Suretiyle Süreyi Uzatan)
82 Davanın İhbari İle İlgili Dilekçe Örneği
83 Davaya Katılma İsteğine İlişkin Dilekçe Örneği
84 Dilekçenin Reddi Üzerine Davanın Yenilenmesi Dilekçesi Örneği
85 Harç ve Posta Ücreti Tamamlama Dilekçesi Örneği
86 İşyeri Kapatma Cezasına Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği
87 Kaçakçılık Cezalı, KDV'ye Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği
88 Kararın Düzeltilmesi İstemlerine İlişkin Dilekçe Örneği
89 Özel Usulsüzlük Cezasına Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği
90 Vergi Usul Kanunu'nun 124'üncü Maddesine Uygun Dilekçe Örneği (Şikayet Başvurusu)
91 Yargılanmanın Yenilenmesi İstemlerine İlişkin Dilekçe Örneği
92 Savunma Dilekçesi Örneği
93 Yürütmenin Durdurulmasi İstemlerine İlişkin Kararlara İtiraz Dilekçesi