Gurbetçiler Dikkat ........ Torba Kanun Gelmeden Borçlanın


Açıklama: Başvuru sahiplerinin kısmi borçlanma taleplerine istinaden yapılacak borçlanma süresinin tespitinde ibraz edecekleri belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere gün sayılan esas alınır.. ibaresi KÖTÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Kategori: YURT DIŞI EMEKLİLİK DANIŞMANLIĞI
Eklenme Tarihi: 06 Haziran 2014
Geçerli Tarih: 16 Şubat 2019, 03:56
Site: Yurt Dışı Emeklilik ve SSK BİLGİ BAĞKUR Uzmanı
URL: http://www.sosyalguvenlikmusaviri.net/haber/1418-yurt-disi-emeklilik-danismanligi-gurbetciler-dikkat-torba-kanun-gelmeden-borclanin.html


GURBETÇİLER AMAN ACELE EDİN VE TORBA YASA ÇIKMADAN TALEPTE BULUNUN

TBMM’ye sevk edilen son Torba Yasada yurtdışı borçlanma hakkı ile ilgili iki önemli değişiklik yapıldı ve bu değişiklikler ilk bakışta gurbetçi vatandaşlarımız lehinde görünüyor.

Mavi kartlıların yurtdışı borçlanması

Biri mavi kartlı veya pembe kartlı denilen gurbetçilerimiz Türk vatandaşı iken yaşadığı ülkenin vatandaşlığını kazanmak için Devletin verdiği izinle vatandaşlıkta çıkan gurbetçilerimiz.

12.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28.maddesinde; gerekse önceki 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29.maddesindeki yasal düzenlemeye göre, doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanların, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı tutulmuş sayılmasına ve bu kapsamdaki kişilerin söz konusu hakların kullanımında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen faydalanmaya devam edecekleri belirtilmesine rağmen SGK bu gurbetçilerin borçlanma başvurularını reddediyordu. Uygulama hukuksuz olduğundan yargıya başvuran borçlanma hakkını zaten elde ediyordu.

iLK İŞE GİRİŞ DAVALARI

Sigortalılık ve çalışma yaşamlarına Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış ve sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan (Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Belçika, Hollanda gibi) ülkelerde başlamış olan gurbetçilerimizin emeklilik hesaplamalarında yurtdışındaki sigorta başlangıçları geçerli sayılmıyor, bu da ya geç emekli olmalarına ya da ihtiyaçları olmasa da daha fazla gün borçlanma yapmak zorunda kalmalarına neden oluyordu.
Bu başlangıçları 3201 sayılı Kanun gerekçe gösterilerek reddedilenler mahkemeye başvurarak şayet borçlanmayı da doğru biçimde yapmışsa yargı yoluyla ancak bu olumsuzluktan kurtulabiliyordu.

TUZAK VAR


Bu iki olumsuz durum Torba Yasadaki iki madde ile kaldırılıyor. Yani mavi kartlı gurbetçiler ile yurtdışındaki başlangıçlarını sigortalılık başlangıcı olarak saydırmak isteyenler dava açmak zorunda kalmayacaklar.

Buraya kadar iyi.

Ancak aynı maddede bir hüküm daha var ki bu hüküm bu konudaki olumlu havayı ters yüz ediyor. Zira maddedeki

“Başvuru sahiplerinin kısmi borçlanma taleplerine istinaden yapılacak borçlanma süresinin tespitinde ibraz edecekleri belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere gün sayılan esas alınır”

hükmü yurtdışı borçlanmasında tarih belirtme olayını ortadan kaldırıyor. Örneğin 1980-2013 yılları arasında yurtdışında çalışan bir gurbetçi primin aylığa dönüşüm verimi birbirinden çok farklı olan “2000 yılı öncesi”, “2000-2008 Ekim arası”, “2008 Ekim‘den sonrası” olarak tanımlanan üç dönemden kendisine en uygun olan dönemi seçemeyecek.

TAVSİYEMİZ

Bu durumda gurbetçi vatandaşlarımız için Torba Yasa çıkmadan borçlanma yapmalarında kendileri için büyük yarar var.

Zira Torba Yasa bu hükümle çıkarsa, 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanundan dolayı sigortalıların emekli aylığı açısından, ödenen primlerin aylığa dönüşümü bakımından da en kötü en verimsiz dönem olan 2008 Ekim sonrası dönem ister istemez borçlanılacak ve bu da çok düşük aylıklara neden olacak.

Önümüz yaz olduğu için gurbetçi akınına uğrayacak ülkemize gelecek yurttaşlarımıza önerim, Torba Yasa çıkmadan tarih belirtme hakkını kullanmak için birkaç günlerini bu işe ayırmalılar.

Saygılarımla,

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurtdışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
0232/ 446 34 48  -  483 30 09
fuattutuncuoglu@gmail.com( Teşekkür ; Yüzlerce Maddeden oluşan 300 sayfaya aşkın Torba yasa Tasarısının Gurbetçilere özel bölümlerindeki bu tuzağı kaleme alan Şevket Tezel Üstada teşekkür ederim. )