FORM DİLEKÇELER


Açıklama: FORM DİLEKÇELER
Kategori: FORM DİLEKÇELER
Eklenme Tarihi: 02 Mayıs 2013
Geçerli Tarih: 16 Şubat 2019, 04:03
Site: Yurt Dışı Emeklilik ve SSK BİLGİ BAĞKUR Uzmanı
URL: http://www.sosyalguvenlikmusaviri.net/haber/1269-form-dilekceler-form-dilekceler.html


Form ve dilekçeler
·      1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi
·      4-a e-Borcu Yoktur Basvuru Formu
·      12 Aylık Sorgulama Süresine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Dilekçesi
·      Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)
·      Anonim Şirket Hisse Devri Dilekçesi
·      4-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirimi
·      4-a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (arka yüzü )
·      4-a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (devam sayfası)
·      4-a Aylik Prim ve Hizmet Belgesi (ilk sayfa)
·      4-a Eksik Gün Bildirim Formu
·      İnşaatın İkmal Edilen Kısmının Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel
·      4-a İşyeri Bildirgesi
·      4A Hasta Sevk Formu
·      3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi
·      3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebi Beyan ve Taahüt Belgesi
·      5473 SK Ek Ödeme
·      6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35.Maddesi Uyarınca Tesis Olunan Ödeme Emrine Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği
·      Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20,Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)
·      Adi Komandit Ortaklık Sözleşmesi
·      Adi Ortaklık Sözleşmesi
·      Adi Şirket Sözleşmesi
·      Anonim Şirket Hisse Devri Dilekçesi
·      Anonim Şirket Sözleşmesi
·      Anonim Şirkete Tazminat
·      Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (4-c Açıklamalar)
·      Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (4-c)
·      Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (5434 SK göre 4-c kapsamında sigortalı olacaklar için Açıklamalar)
·      Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (5434 SK göre 4-c kapsamında sigortalı olacaklar için)
·      Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4-c kapsamında sigortalı olacaklar için)
·      Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi Devamı (İlk defa 5510 SK göre 4-c kapsamında sigortalı olacaklar için)
·      Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
·      Bağkur Primlerinin Yanlış Numaraya Yatması - Düzeltilmesi
·      Banka Değişikliği Talep Formu
·      Belediye Başkanları İçin Görev Taahhütname
·      Belediye Başkanları İçin Temsil Taahhütname
·      Belirsiz Süreli Hizmet Akdi
·      Borçlanma Talep Dileçesi (5510 SK 46 ncı ve geçici 4 üncü maddeye göre)
·      Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütname
·      Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne Şikayet
·      Bölge İdare Mahkemesine İtiraz Dilekçesi
·      Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi
·      Cevaba Cevap - Ekonomik Kriz Nedeniyle Toplu İşçi Çıkarmak
·      Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı
·      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına İşyeri Kapatma Bildirimi
·      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına İşyeri Nakil Bildirimi
·      Çıraklık Sözleşmesi
·      Davadan Feragat
·      Dernek Üyeliğinden İhraç Kararının İptali
·      Dul-Yetim Maaş Başvurusu
·      Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetveli
·      Eksik Gün Bildirim Formu
·      Emeklilik Belgesi
·      Erkek Yetim Taahhütname Formu
·      Eser Sözleşmesi - Davaya İlişkin Cevaplar 1
·      Eser Sözleşmesi - Davaya İlişkin Cevaplar 2
·      Evlenme İkramiyesi
·      Faizsiz Konut Kredisi Başvuru Formu
·      Fark İşçilikten Kaynaklanan Prim Borcunun Ödeneceğine Dair Taahhütname
·      Feragatname
·      Fesih - Yıllık İzin Süresi İçinde Başka Bir İşte Çalışma
·      Fesih - Yıllık Ücretli İznin Kullandırılmaması
·      Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi
·      Genel Sağlık Sigortası İşe Giriş Bildirgesi (Açıklama)
·      Görev Tazminatı
·      Grevin Kanun Dışı Olduğunun Tespiti Talebi
·      Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi
·      Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası
·      Hizmet Sözleşmesi
·      Hizmet Tespiti Talebi - SGK
·      Hizmet Tespiti ve Borçlanma Talebi
·      Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi
·      Hukuki Müşavirlik Sözleşmesi
·      İbraname Örneği
·      İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi (SGK'ya)
·      İhale konusu işler için ilişkisizlik başvuru formu
·      İhalenin Feshi Talebi - Satış Suretiyle İzale-i Şuyu
·      İhbar Tazminatı ve Sendikal Tazminat Talebi
·      Islah Talebi - İşçilik Alacaklarında Fazlaya İlişkin Saklı Tutulan Hak
·      İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi
·      İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi (5434 SK göre)
·      İstisna Sözleşmesi (Eser Yapım)
·      İstisna Sözleşmesi
·      İş Akdinin Feshi İbraname
·      İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
·      İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - 1
·      İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - 2
·      İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - 3
·      İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
·      İş Kazası ve Meslek Hastalığı Formu
·      İş Sözleşmesi (Belirli Süreli)
·      İş Sözleşmesi (Belirsiz Süreli)
·      İş Sözleşmesi (Belirsiz Süreli1)
·      İş Sözleşmesi
·      İşçi Çalışmadığına Dair Bildirim
·      İşçi Özlük Dosyası İçin Gerekli Evraklar
·      İşçilik Alacakları Talebi
·      İşe Başlama-Bırakma Bildirimi
·      İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi
·      Kapıcı Sözleşmesi
·      Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Düzenleme Şeklinde -Bina İnşaatı İle Diğer Hizmetler Yapımı- Satış Vaadini İçeren)
·      Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadini İçeren)
·      Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Düzenleme Şeklinde Satış Vaadini Suretiyle)
·      Kıdem Tazminatı Vergi Dilimi ve TİS ten Doğan Fark Ücret, İkramiye vb. Talebi
·      Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi - 1
·      Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi - 2
·      Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi - 3
·      Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi - Birleştirme Talepli
·      Kimlik Araştırma Belgesi
·      Kira Bedelinin Arttırılması Talebi
·      Kira Bedelinin Değişen Ekonomik Koşullara Uyarlanması Talebi
·      Kira Sözleşmesi
·      Kollektif Şirket Ana Sözleşmesi - 1
·      Kollektif Şirket Ana Sözleşmesi - 2
·      Komandit Şirket Ana Sözleşmesi (Adi)
·      Komandit Şirket Ana Sözleşmesi (Sermayesi Paylara Bölünmüş)
·      Konutta Gelir-Aylık Ödenmesi Talebi
·      Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Talebi
·      Kusur Tespiti Kararı Talebi - Trafik Kazası
·      Limited Şirket Ana Sözleşmesi - 1
·      Limited Şirket Ana Sözleşmesi - 2
·      Limited Şirket Hisse Devri Sözleşmesi (Ortaktan Ortak Olmayana)
·      Limited Şirket Kuruluşu Genel Bilgiler ve Gerekli Belgeler
·      Madde ve Manevi Tazminat Talebi (İdari Yargı Kararını Yerine Getirmemek)
·      Mal Bildirimi Kağıdı (Amme Borçluları İçin)
·      Mali Durum Bildirim Formu
·      Mesul Müdürlük Sözleşmesi
·      Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi
·      Nüfus Kaydında Düzeltme İstemi - Doğum Tarihi
·      Nüfus Kaydında Düzeltme İstemi - Ölümün Tespiti
·      Nüfus Kaydında Düzeltme İstemi - Yaş Tahsisi
·      Nüfus Kaydında İsim Değiştirilmesi
·      Nüfus Kaydında Soyadı Değiştirilmesi
·      Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
·      Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu
·      Pasaport
·      Refakatci Giderleri
·      Resen Tesciillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi
·      Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu
·      Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
·      Satım Sözleşmesi
·      Satış Sözleşmesi (Taşınmaz)
·      Sendikal Tazminat Talebi
·      SGK.' ya - Geçici Süre ile İşçi Çalıştırılmayacağı Bildirimi
·      SGK.' ya - İsteğe Bağlı Sigortalılık Müracaat Dilekçesi
·      SGK.' ya Yaşlılık Aylığı Alırken Tekrar Çalışmaya Başlama Bildirimi
·      SGK.Böl. Çal. Müd.'ne - İşsizlik Sigortasından Yararlanma İsteği
·      Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti Talebi - SGK
·      Sigorta Kolu Tercih Bildirimi (Açıklama)
·      Sigortalı Hesap Fişi
·      Sigortalı İçin Malullük Sevk Talebi
·      Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4c)
·      Sigortalı İşten Ayrılış (4a-b)
·      Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4-a-b Açıklama)
·      Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4-c Açıklama)
·      Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4-c)
·      Sigortalılık Başlangıcının ve Sigorta Hizmet Tespiti Talebi
·      Sigortalılık Muafiyet Belgesi
·      SMMM Veya YMM tarafından -çok zor durum- halini tespitine ilişkin rapor kadro derecesi formu
·      Sorumlu Yönetici Sözleşmesi (Sorumlu Yöneticinin Yetki ve Sorumlulukları)
·      Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
·      Şirketin Feshi Talebi - Ortaklar Arasında Güvensizlik Sebebiyle
·      T.C. Sözleşmeli Kamu Personeli Hizmet Sözleşmesi
·      Tahsis Talep ve Beyan Taahhut Belgesi
·      Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu
·      Temsil Tazminatı
·      Ticaret Sicil Mermurluğuna - Adres Nakil Bildirimi
·      Ticaret Sicil Mermurluğuna - Ek İşyeri Açma Bildirimi
·      Ticaret Sicil Mermurluğuna - İş Alanının Değiştirilmesi Talebi
·      Ticaret Sicil Mermurluğuna - Şirket Ortağının Ölümünün Bildirilmesi
·      Ticaret Sicil Mermurluğuna - Taahhütname
·      Ticaret Sicil Mermurluğuna - Ticareti Bırakma Bildirimi
·      Ticaret Sicil Mermurluğuna - Yeni İş Alanlarının Tescili Talebi