Yurt Dışı Emeklilik ve SSK BİLGİ BAĞKUR Uzmanı
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

H U K U K B Ü R O M U Z

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
YURT DIŞI EMEKLİLİK
TENFİZ ( Tanıma )
GAYRİMENKUL
KİRA - TAHLİYE
İŞÇİ ALACAKLARI
ŞİRKET

DAVALARINIZ İÇİN 
HUKUK BÜROMUZU
ARAYINIZ.
 
Av.Neşat DİNER
0232 / 446 34 48
0232 / 483 30 09
0544 / 483 30 09
0532 / 177 91 07

BİR İLKİ BAŞARDIK

Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Fuat TÜTÜNCÜOĞLU'nun
Değerli müşterileri artık işleri ile ilgili ( Mahkeme ve Emeklilik durumlarını ) 
telefon ve mail ile değil Hazırlanmakta olan
yurtdisiemeklilikuzmani.
com
sitemize girerek,verilecek olan şifre ile kendileri görebilecektir.
Bu ... ! Sosyal Güvenlik Alanında TÜRKİYEDE BİR İLK olacaktır.
Bizlere güvenen Tüm Yurttaşlarımıza,Dostlarımıza Teşekkür ederim.
 
Saygılarımla
 
Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
 
0232/4463448-4833009
www.fuattutuncuoglu.com

FUAT TÜTÜNCÜOĞLU

FUAT TÜTÜNCÜOĞLU
YÖNETİMİNDE OKUL TADINDA
BİRE BİR UYGULAMALI EĞİTİM
2018 YILI SOSYAL GÜVENLİK
UZMANLARININ
YILI OLACAK

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BUGÜN

FAZLA ÇALIŞMA VEYA FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA

FAZLA ÇALIŞMA VEYA FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA

Tarih 03 Şubat 2011, 11:52 Editör FUAT TÜTÜNCÜOĞLU

FAZLA ÇALIŞMA VEYA FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA

FAZLA ÇALIŞMA VEYA FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA

1.)Haftalık Çalışma süresi kaç saattir?
Haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir.Bu süreler toplu sözleşme ile 45 saatin altında belirlenebilinir.İş sözleşmelerinde 45 saat haftanın diğer günlerine bölüştürülerek çalışma yapılabilinir.Genelde piyasada 5 iş günü olarak uygulanır.Cumartesi dahil uygulayan işyerleri içinde 45 saati aşmamasına özen gösterilir.
2.)Fazla Çalışma Nedir?
Haftalık Çalışma süresi 45 saati aşarsa Fazla Çalışma söz edilir.
3.)Fazla Sürelerle Çalışma Nedir?
Haftalık çalışma süresi sözleşmeler de 45 saatin altında belirtilmiş ise bu süreye kadar tamamlamak için yapılan çalışmalara Fazla Sürelerle çalışma denir.
4.)Fazla Çalışma Yapmanın Nedenleri?
-İşin niteliği
-Üretim artışı
-Ülke menfaati
5.)Fazla Çalışma /Fazla Süreli çalışmalar için Bölge Çalışma Müdürlüğünden İzin Alınır mı?
Bununla ilgili yasada ve yönetmelik de düzenleme bulunmamaktadır.
6.)Fazla Çalışma/Fazla süreli çalışmalar için İşçinin Onayı gerekli midir?
Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmada işçinin yazılı onayı gereklidir.Söz ile anılan onaylar hüküm ihtiva etmemektedir.
7.)Fazla çalışma/Fazla sürelerle çalışma için İşçi den her yıl onay alınması zorunlu mudur?
Fazla çalışma ve fazla sürelerle ilgili çalışmaya işverenin ihtiyacı var ise her yıl başında işçilerden yazılı olarak bu belge alınır işçinin özlük dosyasında saklanır.
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi(K:206/13006,E:2006/10028,T:08.05.2006)kararında da sözleşmede yer alan fazla mesai yapmaya işçinin rıza gösterdiğine ilişkin hükmün ancak ilk yıl için geçerli olduğunu,fazla mesai için her yıl yeniden işçinin onayının alınması gerektiğini belirtmiştir.
8.)Fazla Çalışmada bir sınırla var mıdır?
-Fazla çalışma süresi bir yıl için 270 saat olarak belirlenmiştir.
 -Bu sınırlama işçinin kendisini bağlar.Bu süreleri aşan işçi fazla çalışmaya zorlanamaz.
 -Fazla çalışma veya fazla çalışma sürelerinde çalışma süresi belirlenirken yarım saati aşan süreler bir saat olarak,yarım saatten az olan süreler yarım saat olarak kabul edilir.
9.)İşveren Fazla Çalışma İle İlgili Belge düzenlemek zorunda mıdır?
-Kurumsal işyerlerinde buna uyulmaktadır.Fazla Mesai talep Formları ile fazla çalışma veya fazla süreli çalışma yapacak işçilerin listesi işverenlikçe onaylanır.İnsan Kaynakları bölümünde 5 yıl süre ile saklanması gereklidir.
-İşçilerin fazla çalışma ve fazla sürelere ait çalışma tutarları asıl ücretleri ile birlikte ödenmelidir.
-Tüm bu ödemeler ücret bordrolarında ve hesap pusulalarında ayrıca detaylı olarak gösterilmelidir.
10.)Onay Aranmayacak Haller Nedir?
Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz
11.)Fazla Çalışma Ücretinde Ödenecek Tutar Ne Kadar?
45 saati aşan çalışmalardan sonra yapılan her saat başı fazla çalışma için normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 fazlası ödenir.
Örneğin:İşçi (A) Bir haftalık çalışmasında 45 saati aşan 9 saatlik fazla mesaisi var.Buna Fazla çalışma diyoruz.
Saat ücreti :4 TL. %50 artırımlı olarak 2 TL.alacak toplamda 1 saat karşılığında 6 TL. Fazla Çalışma ücreti olarak 9 saat karşılığında 54 TL. ödenecektir.
12.)Fazla Süreli Çalışma Ücretinde Ödenecek Tutar Ne Kadar?
Burada yapılacak işlemlere iki açıdan bakacağız.
a)Haftalık çalışma süresinin 45 saatten aşağı sözleşmelerde yazılı olmasına,
b)Fazla süreli çalışmalarda her bir saat fazla süreli çalışma karşılığında ödenecek tutar normal çalışma ücretine karşılık %25 artırımlı olarak ödenir.
Örneğin:İşçi (A) toplu sözleşmeli olarak 40 saat olarak çalışmaya başlamıştır.Bu işçi o hafta 44 saat çalıştığı puantaj kayıtlarında saptanmıştır.
Saat ücreti:4 TL.%25 artırımlı olarak 1TL. alacak toplamda 1 saat karşılığında 5 TL.Fazla Süreli Çalışma ücreti olarak 4 saat karşılığında 20 TL. ödenecektir.
13.)Fazla Çalışma veya Fazla Süreli Çalışma %Miktarları Artar mı?
Miktarlar kanundaki azami tutarlardır. Bu miktarlar Bireysel ya da Toplu sözleşmeler ile artırılabilinir.
14.)Hangi İş Kollarında Fazla Çalışma Yapılmaz?
-Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işler,
-Gece Vardiyasında Çalışanlar,
-Madenlerde,kablo ,kanalizasyon,tünel gibi inşaat işlerinde,yer ve su altında çalışanlar
Fazla çalışma yapamaz.
15.)Hangi İşçiler Fazla Çalışma Yapamaz?
-18 yaşını doldurmayanlar,
-15 yaşındaki çocuklar 35 saatten fazla,16 yaşındaki çocuklar 40 saatten fazla çalıştırılamazlar,
-Sağlık koşulları doktor raporu ile kanıtlanan işçiler de fazla çalışma yapamaz,
-Hamile kadın işçiler,yeni doğum yapanlar,çocuklarını emziren işçiler,
-Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar.
16.)Fazla Çalışma yada Fazla Süreli Çalışma da İşveren İşçiye Serbest Zamanı Nasıl Kullandıracaktır?
İşçi isterse fazla çalışma yada fazla süreli çalışmalarına karşılık işverenden serbest zamanda kullanmak isteyebilir.
-Fazla çalışma %50 artırımlı,Fazla süreli çalışma %25 artırımlı olduğundan kullanılacak sürelerde bu artırımlar dikkate alınacaktır.
-Fazla çalışma karşılığında 1 saat 30 dakikadır.
-Fazla süreli çalışmalar da 1 saat 15 dakikadır.
-İşçi bu hak edişini altı ay içinde serbest zamanlı olarak önceden işverene bilgi vererek kullanabilir.Yazılı bir dilekçe ile işverene müracaat edilir.Belirlenen sürelerde işçi izinlerini kullanır.Kullanılacak izinler işgünü içinde kullanılması gereklidir.İşçinin ücretinden kesinti yapılamaz.
-Bu izin süreleri hafta tatili ve diğer izin günlerinde kullandırılamaz .
17.)Fazla Çalışma da  Zorunlu Neden Nedir?
Zorunlu nedenlerin çıkışına bakılacaktır.Zorunlu nedenler ortaya çıkması durumunda fazla çalışma yapılacaktır.
-Arıza hallerinde,
-İşletmelerde kullanılan makine,araç ve gereçlerle ilgili yapılması gerekli acil işler,
-Ortaya zorlayıcı sebeplerin çıkması,
Bu özel hallerde işçilerin tamamı yada belli bir kısmı fazla çalışma yapabilir.Bu çalışmayı yapan işçilere dinlenme süresi verilmelidir.
18.)Fazla Çalışma Zorunlu Neden ile Yapılırsa Ücreti Nasıl Ödenecektir?
a)Zorunlu nedenlerle fazla çalışma yapıldığında 45 saati aşıyorsa buna karşılık yapılan fazla çalışma karşılığında her bir saat ücreti%50 artırımlı olarak ödenir.
b)Sözleşmelerde 45 saat altında yapılan çalışmalarda 45 saate tamamlanacak kısmına ait fazla süreli ücretler, her bir saat  ücreti %25 artırımlı olarak ödenir.
19.)Fazla Çalışma da Olağanüstü Haller Nedir?
Olağan durumların dışında ortaya çıkan çalışmalar olağanüstü çalışmalar olarak tanımlanır.
-Ülke içinde Milli Güvenliği gerektiren hallerde ortaya çıkan çalışmalar,
-Genel Seferberliklerde yapılan çalışmalar,
Bu durumda çalışmalar Bakanlar kurulu kararı ile yapılır.
İşçinin çalışma gücü ile orantılı bir saat belirlenir.Bu çalışmalarda uygun ara dinlenme süreleri işçiye verilir.
20.)Fazla Çalışma Olağanüstü Neden ile Yapılırsa Ücreti Nasıl Ödenecektir?
a)Olağanüstü nedenlerle fazla çalışma yapıldığında 45 saati aşıyorsa buna karşılık yapılan fazla çalışma karşılığında her bir saat ücreti%50 artırımlı olarak ödenir.
b)Sözleşmelerde 45 saat altında yapılan çalışmalarda 45 saate tamamlanacak kısmına ait fazla süreli ücretler, her bir saat  ücreti %25 artırımlı olarak ödenir.
İdari Para Cezası:
41102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için219
Değerlendirme:
Fazla Çalışma Ücreti 4857 sayılı İş Kanununun 41. maddesinde tanımlanmıştır.
Ülkenin genel yararları,işin niteliği veya üretimin artırılması nedenleri ile fazla çalışma yapılır.Çalışma süresi 45 saati aşarsa,aşan her bir fazla çalışma süresi karşılığında %50 artırımlı bir ücret ödemesi yapılır.
Özel durumlarda veya toplu iş sözleşmelerinde haftalık çalışma süresi 45 saat altında belirlenmesi durumunda 45 saat’e tamamlanacak süreye kadar yapılan fazla süreli çalışmalar karşılığında %25 artırımlı bir ücret ödemesi yapılır.
İşçiler isterse işverenlerine yazılı olarak başvurarak bu fazla çalışma yada fazla süreli çalışmaları karşılığında hak ettikleri süreleri altı ay içinde serbest zamanlı olarak kullanırlar.Ücretlerinden bir kesinti yapılamaz.İşçinin sağlık koşulları Doktor raporu ile fazla çalışmaya müsait değilse fazla çalışma için zorlanamaz.Gece vardiyasında çalışanlar da fazla çalışmaya mecbur tutulamazlar.18 yaşından küçükler,hamile kadınlar,yeni doğum yapanlar,emziren kadınlar da fazla çalışmaya zorlanamazlar.Kısmi süreli sözleşme ile çalışanlar,tünel,maden,yer ve su altında çalışanlara da işverenleri fazla çalışma yaptıramazlar.
Fazla çalışmalarda işçinin onayı şarttır.Onay alınan belgeler özlük dosyasında saklanır.İşçi bir yıl için 270 saatten fazla çalışma yapamaz.Bu çalışma süresi işçiye bağlıdır.
Fazla Çalışma süreleri belgelendirmeli,işçinin hesap pusulalarına yansıtılmalıdır.5 yıl süreyle Fazla çalışma veya Fazla süreli çalışmalar için zaman aşımı uygulanır.
4857/42.md Zorunlu nedenler ile yapılan fazla çalışmalar ve 4857/43.md Olağanüstü Hallerde yapılan fazla çalışmalar da  tüm ilgili ödeme esasları 41.maddeye göre düzenlenmektedir.Fazla Çalışmadan tek farkı Zorunlu ve Olağanüstü durumlarda yapılan çalışmalarda hak edişlerin ödemesinin yapılması gereklidir.Serbest zamanlı izin olarak kullandırılmaz.İşçinin onayı aranmaz.270 saat kısıtlaması olmaz.
İşverenler Kanundaki kurallara uygun davranmazlar ise, 4857/41 md. Aykırı davrandıklarında her bir işçi için 219 TL İPC ödemek zorunda kalırlar.
 
Vedat İLKİ
Ücretlendirme,İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
 
Yararlanılan Kaynaklar:
-4857/41,42,43 md.
-RG 06.04.2004/25424 sayılı İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
-İşveren ve İşçi Rehberi-Cumhur Sinan Özdemir Adalet Yayınları/Ankara-2010
 

Bu haber 14325 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

PRATİK BİLGİLER

www iscidunyasi com

www iscidunyasi com www iscidunyasi com SORUNLARINIZIN ÇÖZÜMÜNDE BU SİTEYİ TAVSİYE EDERİM

BAĞKUR MAAŞ HESAPLAMA

BAĞKUR MAAŞ HESAPLAMA BAĞKUR MAAŞINIZI HESAPLAYABİLİRSİNİZ
YIL YAŞ VE GÜN İLE EMEKLİLİK13 Aralık 2016

E M E K L İ L E R İ M İ Z

Emeklilerimiz ile ilgili Görsel ve Bilgileri
www.fuattutuncuoglu.net
web adresimizden inceleyebilirsiniz.
Güveniniz için sonsuz Teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Uzmanı

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

ANKET

YURT DIŞI EMEKLİLİK İÇİN MÜRACAAT ETTİNİZ Mİ


Tüm Anketler

Almanyaya TEŞEKKÜRLER

Ofisimize göstermiş oldukları İLGİ ve GÜVEN için
GURBETÇİLERİMİZE
sonsuz teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurtdışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

FRANSAYA TEŞEKKÜRLER

Ofisimize göstermiş oldukları İLGİ ve GÜVEN için
GURBETÇİLERİMİZE
sonsuz teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurtdışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Sayın Kullanıcı ve Ziyaretçimiz, www.sosyalguvenlikmusaviri.net sitemiz iş ve sosyal güvenlik konusunda , bilgilendirme amaçlı mevzuat, bilgi ve kültür platformudur. Web Sitemiz; 1 - Sitedeki bilgilerin kesinlik, doğruluk ve güvenilirliğini, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını garanti etmez. 2 - Sitede yer alan bilgilerin kullanılmasından doğan veya doğabilecek, dolaylı veya dolaysız zararlardan sorumlu değildir. 3 - Sitemizden linki verilen her türlü web sitesi, program, neşriyat, kitap, dergi ve bezerlerinin içeriğinden ve kullanımından doğacak/doğabilecek olumlu/olumsuz zararlardan sorumlu tutulamaz. Sitemizde yer alan yazı, makale, açıklama, bilgi ve içeriğin tüm hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu doğrultusunda web sitemize aittir. Sitemizden herhangi bir şekilde kopyalama, alıntı yapılması, ticari amaçlı kullanılması, başka bir yerde yayınlanması yasaktır. Ancak web sitemiz kaynak gösterilmek kaydıyla, kısmen alıntı yapılarak başka yerde yayınlanabilir. Saygılarımla .. FUAT TÜTÜNCÜOĞLU - Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi