Yurt Disi Emeklilik ve SSK BILGI BAGKUR Uzmani
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

H U K U K B Ü R O M U Z

IS VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU
YURT DISI EMEKLILIK
TENFIZ ( Tanima )
GAYRIMENKUL
KIRA - TAHLIYE
ISÇI ALACAKLARI
SIRKET

DAVALARINIZ IÇIN 
HUKUK BÜROMUZU
ARAYINIZ.
 
Av.Nesat DINER
0232 / 446 34 48
0232 / 483 30 09
0544 / 483 30 09
0532 / 392 25 62

BIR ILKI BASARDIK

Yurt Disi Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmani Fuat TÜTÜNCÜOGLU'nun
Degerli müsterileri artik isleri ile ilgili ( Mahkeme ve Emeklilik durumlarini ) 
telefon ve mail ile degil Hazirlanmakta olan
yurtdisiemeklilikuzmani.
com
sitemize girerek,verilecek olan sifre ile kendileri görebilecektir.
Bu ... ! Sosyal Güvenlik Alaninda TÜRKIYEDE BIR ILK olacaktir.
Bizlere güvenen Tüm Yurttaslarimiza,Dostlarimiza Tesekkür ederim.
 
Saygilarimla
 
Fuat TÜTÜNCÜOGLU
Yurt Disi Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmani
 
0232/4463448-4833009
www.fuattutuncuoglu.com

FUAT TÜTÜNCÜOGLU

FUAT TÜTÜNCÜOGLU
YÖNETIMINDE OKUL TADINDA
BIRE BIR UYGULAMALI EGITIM
2021 YILI SOSYAL GÜVENLIK
UZMANLARININ
YILI OLACAK

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BUGÜN

TARIM BAGKURLU TESPITINDE GÜNCEL YARGITAY KARARI

TARIM BAGKURLU TESPITINDE GÜNCEL YARGITAY KARARI

Tarih 12 Subat 2013, 14:04 Editör FUAT TÜTÜNCÜOGLU

TARIM BAGKURLU TESPIT DAVASINDA GÜNCEL YARGITAY KARARI

Ilgili Maddeler: 2926 sayili Kanun ile 5510 sayili Kanun'un 4,b/4. maddesi
Ilgili Kavramlar:TARIM BAG-KUR SIGORTALILIGI,TEVKIFAT BULUNMAYAN YILLARA YÖNELIK EKSIK ARASTIRMA

T.C.
YARGITAY
10.Hukuk Dairesi

Esas Karar
2012/1446 2012/17079

Y A R G I T A Y I L Â M I
Dava, 2926 sayili Kanun ile 5510 sayili Kanun'un 4,b/4. maddesi kapsaminda Tarim Bag-Kur sigortaliliginin tespiti ile 6111 sayili Kanun kapsaminda prim borçlarinin yapilandirilmasindan yararlandirilmasi istemine iliskindir.
Mahkemece, ilaminda belirtildigi sekilde davanin kabulüne, yetki itirazinin reddine karar verilmistir.
Hükmün, davali Kurum avukati tarafindan temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteginin süresinde oldugu anlasildiktan ve Tetkik Hakimi tarafindan düzenlenen raporla dosyadaki kagitlar okunduktan sonra isin geregi düsünüldü ve asagidaki karar tespit edildi.
1-Dosyadaki yazilara, toplanan delillere ve hükmün dayandigi gerektirici sebeplere göre, davali Kurum avukatinin sair temyiz itirazlarinin reddi gerekir.
2-Davanin yasal dayanagi, 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanununun geçici 7.maddesi delaletiyle mülga 2926 sayili Kanunun 2,3,6,9 ve 10. maddeleridir.
2926 sayili Kanunun 2.maddesinde, Kanunla veya kanunlarin verdigi yetkiye dayanilarak kurulan sosyal güvenlik kuruluslari kapsami disinda kalan ve herhangi bir isverene hizmet akdiyle bagli olmaksizin, 3.maddenin (b) bendinde tanimlanan tarimsal faaliyette bulunanlarin Tarim Bag-Kur sigortalisi sayilacaklari belirtilmistir.
Anilan Kanunun 3.maddesinin (b) bendinde "Tarimsal faaliyette bulunanlar: kendi mülkünde, ortaklik veya kiralamak suretiyle baskalarinin mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim dikim, bakim, üretim, yetistirme ve islah yollariyla veya dogrudan dogruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasini, avcilar ve yetistiriciler tarafindan muhafazasini, tasinmasini saglayanlar veya bu ürünlerden sair bir sekilde faydalanmak suretiyle kendi adina ve hesabina faaliyette bulunanlar" olarak tanimlanmis, 5.maddesinde, sigortali olmanin zorunlu oldugu, sigortali olmak hak ve yükümlülügünden vazgeçilemeyecegi ve kaçinilamayacagi, 6.maddesinde ise, diger sosyal güvenlik kuruluslari kapsamina tabi bir iste çalisanlarin, çalismaya basladiklari tarihten bir gün önce, sigortaliliklarinin sona erecegi hüküm altina alinmistir. Ayrica ayni Kanunun 9.maddesi Kuruma re'sen tescil yükümlülügü yüklemistir.
Anilan Kanunun 10.maddesine göre ise, kayit ve tescil islemlerinde valilik, kaymakamlik, özel idare, belediye, muhtarlik ve nüfus idareleri kayitlari ile, diger kamu kurum ve kuruluslarinin, kanunla kurulu meslek kuruluslarinin, tarim satis kooperatifleri ve birliklerinin T.Seker Fabrikalari Anonim Sirketi ve tarim kesimine yönelik faaliyette bulunan milli bankalarin kayitlarinin esas alinacagi bildirilmistir. ./...
Bilindigi gibi 01.01.2002 tarihinde yürürlüge giren 4721 sayili Türk Medeni Kanunu ile de, 743 sayili mülga Medeni Kanunun 152. maddesinde düzenlenen aile reisligi kavrami kaldirilmis, 2926 sayili Kanunun aile reisligi kavramini içeren 2. maddesi 24.07.2003 gün ile 4956 sayili Kanunun 48. maddesi ile Medeni Kanundaki düzenlemeye paralel olarak degistirilmistir.
Tarim Bag-Kur sigortaliliginin yasal dayanagini olusturan 2926 sayili Kanunda, bildirimsiz kalan sigortalilar için 506 sayili Kanunun 79 ve 5510 sayili Kanunun 86.maddesinde öngörülen "hizmet tespiti" davasina kosut bir düzenlemeye yer verilmemistir. Anilan düzenlemede, kayit ve tescillerini yaptirmayan sigortalilarin hak ve yükümlülüklerinin kayit ve tescil edildikleri tarihi takiben baslayacaginin hükme baglanmis olmasi karsisinda, kayit ve tescil, yada tescil yerine geçen iradi prim ödemesi veya prim tevkifati öncesine isabet eden tarimsal faaliyet ve buna dayali "Tarim Bag-Kur sigortaliliginin tespiti" söz konusu olamayacaktir.
Yargitay Hukuk Genel Kurulunun 18.05.2011 gün, 2011/10-230 Esas 2011/319 Karar sayili, 29.02.2012 gün ve 2011/10-769 Esas 2012/107 karar sayili ve 27.06.2012 gün 2012/10-292 Esas ve 2012/415 Karar kararlarinda da açikça belirtildigi üzere, davacinin tarimsal faaliyetinin kesintisiz sürüp sürmediginin tespiti için, Mahkemece;
1-Çekismeli dönemde davacinin nerede oturdugu; Nüfus Müdürlügü, Ilçe Seçim Kurulu Baskanligi ve Muhtarlik kayitlari esas alinarak belirlenmeli,
2-Dönem içinde Ziraat Bankasi, Kooperatif veya Birlikler araciligiyla "Tarimsal Amaçli Kredi" kullanip kullanmadigi arastirilmali,
3-Dönem içinde ürün teslimatindan dolayi prim kesintisi yapilip yapilmadigi veya sigortalilik iradesini ortaya koyacak sekilde prim ödemesinin bulunup bulunmadigi arastirilmali,
4-25.04.2006 gün 26149 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 5488 sayili Tarim Kanunun 19. maddesi uyarinca Çiftçi Kayit Sistemine dahil edilerek dogrudan gelir destegi alip almadigi ve bu baglamda davacinin hangi ürünleri ekerek bunlari nerelere sattigi, 193 sayili Gelir Vergisi Kanunun "Zirai kazanç, zirai faaliyet, zirai isletme, çiftçi ve mahsulün tarifi" baslikli 52, " Zirai kazançta vergileme" baslikli 53, ve "Vergi Tevkifati" baslikli 94 vd. maddeleri ile 213 Vergi Usul Kanununun " Vergi kesenlerin sorumlulugu" baslikli 11. maddesi kapsaminda zirai kazançlarindan dolayi vergi ödeyip ödemedikleri arastirilmalidir. Konu ile ilgili Yargitay Hukuk Genel Kurulunun 08.12.2010 gün ve 2010/10-580-647 sayili kararinda da açikça belirtildigi üzere " Tevkifat yapma ve kurum hesaplarina aktarma yükümü, 193 sayili Gelir Vergisi Kanunun 94/11.maddesinde öngörülen çiftçilerden satin alinan zirai mahsuller için yapilan ödemelerden gelir vergisine mahsuben tevkifat yapma yükümüne paralel olarak getirilmistir. Bakanlar Kurulu Karari kapsamindaki gerçek ve tüzel kisiler, tarimsal faaliyette bulunan bu kisilerden satin aldiklari ürün bedellerinden tevkifat yapmakla yükümlüdürler." Tevkifat suretiyle vergilendirilen çiftçiler yaptiklari satis ve hizmetleri dolayisiyla müstahsil makbuzu almak ve saklamak zorundadirlar.
5-Tarimsal faaliyeti kapsaminda ilaç, gübre ve sulama parasi ödeyip ödemedigi, varsa bunlarin fatura ve belgelerinin nelerden ibaret oldugu, Ziraat Odasi, Kooperatif veya Birliklere üyeligi varsa bu kuruluslara düzenli bir sekilde aidat ödeyip ödemedigi arastirilmali, tarimsal faaliyete elverisli tapulu tasinmazinin bulunup bulunmadigi, tarimsal faaliyetin tasinmaz kiralanmasi yoluyla gerçeklestirildiginin savunulmasi halinde; tasinmazlarin, kimden hangi yillar için
kiralandigi, kiracinin; kiralama yoluyla faaliyetini yürütmeye elverisli alet ve edavatinin bulunup bulunmadigi arastirilmali, traktörünün bulundugunun ileri sürülmesi halinde, traktörün hangi tarihte satin alinip ilgilisi adina trafige tescil edildigini gösteren fatura ve trafik tescil belgesinin celp edilmeli,
6-Hayvan yetistiriciligi bulundugunun ileri sürüldügü hallerde, Yargitay Hukuk Genel Kurulunun 01.06.2011 gün ve 2011/10-306-365 sayili kararinda da belirtildigi üzere 16.05.1986 tarihinde yürürlüge giren 3285 sayili Hayvan Sagligi ve Zabitasi Kanununun 22.maddesi kapsaminda hayvanlarina iliskin mense sehadetnamesinin bulunup bulunmadigi tespit edilerek, büyük ve küçükbas hayvanlarina iliskin istatistik bilgileri ve bu hayvanlara iliskin yapilmasi zorunlu bulunan periyodik asilara iliskin bilgiler Ilçe Tarim Müdürlüklerinden sorulmali, köy muhtari ve ihtiyar heyeti üyeleri gibi tarimsal faaliyetin varligini yakindan bilebilecek durumdaki taniklar dinlenilerek sigortalilik olgusunun varligi hiçbir duraksamaya yer vermeyecek sekilde açikliga kavusturulmalidir.
Ayrica 2926 sayili Kanunun 6.maddesinde belirtilen sekilde sigortaliligin sona erip ermedigi arastirilmali ve bu baglamda çekismeli dönemde 506 sayili Kanun kapsaminda SSK sigortaliligi ya da 1479 sayili Kanun kapsaminda zorunlu Bag-Kur sigortaliligi varsa ve bu sigortalilik süresi makul süreyi asmissa, HGK.nun 14.02.2007 gün, 2007/21-73-71 sayili ve 14.03.2012 gün, 2011/10-804-152 sayili kararlari göz önünde bulundurularak sigortaliligin sona erdigi olgusu da dikkate alinmalidir.
Eldeki davaya konu somut olayda; Mahkemece, tevkifatin bulunmadigi yillara yönelik yapilan arastirma, hüküm kurmaya yeterli ve elverisli degildir. Mahkemece, yukarida açiklanan ilkeler çerçevesinde, 1996 – 2004 yillari arasinda davacinin 2926 sayili Yasaya tabi sigortalilik iradesini ortaya koyacak herhangi bir basvurusu, prim ödemesi, ürün satisi veya bu satislardan yapilan prim tevkifati bulunup bulunmadigi hususlari ayrintili olarak arastirilarak, sonucuna göre karar verilmelidir.
Bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik inceleme ve yanilgili degerlendirme sonucu, yazili sekilde hüküm kurulmasi, usul ve yasaya aykiri olup, bozma nedenidir.
O halde, davali Kurum avukatinin bu yönlerini amaçlayan temyiz itirazlari kabul edilmeli ve hüküm bozulmalidir.
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarida açiklanan nedenlerle BOZULMASINA, 02.10.2012 gününde oy birligiyle karar verildi.

Baskan Üye Üye Üye Üye
Süleyman Caner A.Göcen A.Inceman Ç.Sen H.Özdemir
R.Y.
Karsilastirildi.
K.Sefi:T.CÖMERT

Bu haber 7158 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

KANUNLAR-GENELGELER

6385 SAYILI MINI TORBA YASASI RESMI GAZETEDE YAYIMLANDI

6385 SAYILI MINI TORBA YASASI RESMI GAZETEDE YAYIMLANDI SOSYAL SIGORTALAR VE GENEL SAGLIK SIGORTASI KANUNU ILE BAZI KANUNLARDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN

IS HUKUKU ILE ILGILI KANUN TÜZÜK VE YÖNETMELIKLER

IS HUKUKU ILE ILGILI KANUN TÜZÜK VE YÖNETMELIKLER IS HUKUKU ILE ILGILI KANUN TÜZÜK VE YÖNETMELIKLER

FRANSAYA TESEKKÜRLER

Ofisimize göstermis olduklari ILGI ve GÜVEN için
GURBETÇILERIMIZE
sonsuz tesekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOGLU
Yurtdisi Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmani

E M E K L I L E R I M I Z

Emeklilerimiz ile ilgili Görsel ve Bilgileri
www.fuattutuncuoglu.net
web adresimizden inceleyebilirsiniz.
Güveniniz için sonsuz Tesekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOGLU
Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Uzmani

ISTATISTIKPRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

ANKET

YURT DISI EMEKLILIK IÇIN MÜRACAAT ETTINIZ MI


Tüm Anketler

Almanyaya TESEKKÜRLER

Ofisimize göstermis olduklari ILGI ve GÜVEN için
GURBETÇILERIMIZE
sonsuz tesekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOGLU
Yurtdisi Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmani

Sayin Kullanici ve Ziyaretçimiz, www.sosyalguvenlikmusaviri.net sitemiz is ve sosyal güvenlik konusunda , bilgilendirme amaçli mevzuat, bilgi ve kültür platformudur. Web Sitemiz; 1 - Sitedeki bilgilerin kesinlik, dogruluk ve güvenilirligini, kullanicilarin ihtiyaçlarini karsilayacagini garanti etmez. 2 - Sitede yer alan bilgilerin kullanilmasindan dogan veya dogabilecek, dolayli veya dolaysiz zararlardan sorumlu degildir. 3 - Sitemizden linki verilen her türlü web sitesi, program, nesriyat, kitap, dergi ve bezerlerinin içeriginden ve kullanimindan dogacak/dogabilecek olumlu/olumsuz zararlardan sorumlu tutulamaz. Sitemizde yer alan yazi, makale, açiklama, bilgi ve içerigin tüm haklari 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dogrultusunda web sitemize aittir. Sitemizden herhangi bir sekilde kopyalama, alinti yapilmasi, ticari amaçli kullanilmasi, baska bir yerde yayinlanmasi yasaktir. Ancak web sitemiz kaynak gösterilmek kaydiyla, kismen alinti yapilarak baska yerde yayinlanabilir. Saygilarimla .. FUAT TÜTÜNCÜOGLU - Yurt Disi Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmani
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapi: MyDesign Haber Sistemi