Yurt Dışı Emeklilik ve SSK BİLGİ BAĞKUR Uzmanı
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

H U K U K B Ü R O M U Z

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
YURT DIŞI EMEKLİLİK
TENFİZ ( Tanıma )
GAYRİMENKUL
KİRA - TAHLİYE
İŞÇİ ALACAKLARI
ŞİRKET

DAVALARINIZ İÇİN 
HUKUK BÜROMUZU
ARAYINIZ.
 
Av.Neşat DİNER
0232 / 446 34 48
0232 / 483 30 09
0544 / 483 30 09
0532 / 177 91 07

BİR İLKİ BAŞARDIK

Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Fuat TÜTÜNCÜOĞLU'nun
Değerli müşterileri artık işleri ile ilgili ( Mahkeme ve Emeklilik durumlarını ) 
telefon ve mail ile değil Hazırlanmakta olan
yurtdisiemeklilikuzmani.
com
sitemize girerek,verilecek olan şifre ile kendileri görebilecektir.
Bu ... ! Sosyal Güvenlik Alanında TÜRKİYEDE BİR İLK olacaktır.
Bizlere güvenen Tüm Yurttaşlarımıza,Dostlarımıza Teşekkür ederim.
 
Saygılarımla
 
Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
 
0232/4463448-4833009
www.fuattutuncuoglu.com

FUAT TÜTÜNCÜOĞLU

FUAT TÜTÜNCÜOĞLU
YÖNETİMİNDE OKUL TADINDA
BİRE BİR UYGULAMALI EĞİTİM
2018 YILI SOSYAL GÜVENLİK
UZMANLARININ
YILI OLACAK

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BUGÜN

YURTDIŞI BORÇLANMASINDA BİR DAVA DAHA KAZANILDI

YURTDIŞI BORÇLANMASINDA BİR DAVA DAHA KAZANILDI

Tarih 07 Aralık 2012, 14:32 Editör FUAT TÜTÜNCÜOĞLU

YURTDIŞI BORÇLANMASINDA BİR DAVA DAHA KAZANILDI

YURTDIŞI BORÇLANMASINDA BİR DAVA DAHA KAZANILDI.!!
  ALMANYADA Kİ ÇALIŞMALARA AİT  SİGORTALI BAŞLANGIÇ TARİHİ, TÜRK SİGORTASI GİRİŞ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLDİ.!!!
   
   Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Yerel mahkemenin bu yöndeki kararını onadı.
 
  01.09.1974/ 07.2007 Tarihleri arasında Almanya da çalışmış olan vatandaş, 22.07.1977-22.05.1996 tarihleri arasını borçlanarak yatırır. 01.01.2008 Tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumundan emekliliğini talep eder. Kurum, Vatandaşın Almanya daki 01.09.1974 tarihli Almanya sigorta başlangıç tarihini Türk Sigorta giriş tarihi olarak kabul etmez ve Emeklilik talebini reddeder.
 
   Vatandaş, İş Mahkemesin de tespit davası açarak;      "Alman Rant Sigortası giriş tarihinin Türk Sigortasına giriş tarihi olarak tespitini, 01.01.2008 tarihinden itibaten emekli maaşının bağlanması" talebiyle dava açar. Yerel Mahkeme bu davayı kabul eder. Davalı Kurum temyizi sonucu, 21. Hukuk Dairesi Kararı Davalı lehine bozar. 
  
  Yerel Mahkeme Yargıtayın bozma kararına uymaz. Kararında direnir. Davalı tekrar temyize başvurur.
   
 21. Hukuk "Görevsizlik" kararı verir. Bunun sonucunda Dava Hukuk Genel Kuruluna gider. Hukuk Genel Kurulu Kararı sonucu Dava 21. Hukuk Dairesinde tekrar görüşülür. 21. Hukuk Dairesi, 17.10.2011 Tarihli Kararı ile,  Davalı Kurum olan SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN TÜM İTİRAZ BAŞVRULARININ REDDİNE ve Yerel Mahkemenin " Alman Rant Sigortası girişinin, Türk Sigortasına giriş tarihi olarak kabul edilmesine, Emeklilik başvurusunun yapıldığı, 01.01.2008  tarihindden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmasına, birikmiş aylıkların ödenmesine"  dair kararını onaylar.
   
 Değerli site takipçilerimiz..
   
 Sosyal Güvenlik Kurumu, yurtdışı sigorta başlangıcını, Türk Sigorta başlangıcı olarak her ne kadar kabul etmese de, Yüksek Yargı, önceki  ve bu Kararla, Yurtdışı sigorta başlangıç tarihini, Türk Sigortasına giriş tarihi olarak kabul etmektedir. Dayanak ise, Türkiye ile yapılmış Sosyal Güvenlik Sözleşmeleridir.
   
 Bu durumda olan vatandaşların vakit geçirmeden haklarını aramaları, onların erken ve az masrafla emekli olmalarını sağlayacaktır.
 

YURT DIŞI İŞLEMLERİNİZ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

Türkiyede 3201 sayılı yurt dışı borçlanma yasasında bir değişiklik yapılmaya çalışıldığı basına yansımış durumdadır.Fakat ne zaman kanunlaşır ve hangi haklar alınır.bilemem.

Ama,Türkçemize yerleşmiş bir söz vardır ; “ ne şeytanı gör, nede salavat getir “ denir.O nedenle ben yurt dışında çalışmakta olan gurbetçi yurttaşlarımızın bir an evvel bu haklarından yararlanmalarını ve Yurt dışında çalıştığı günleri kazanarak ceplerine koymalarını tavsiye ediyorum.

Türkiyenin 22 ülke ile yaptığı sosyal güvenlik sözleşmesi gereği,yurttaşlarımızın yurtdışı ilk çalışmasının SSK lı olarak kabul edilmesi esastır fakat bu haklarını maalesef mahkeme yolu ile almak durumundalar.

Bizim açtığımız kazandığımız ve yargıtay tarafından onanan yüzlerce dava olmasına karşın    " her koyun kendi bacağından asılır " misali maalesef tüm gurbetçiler ayrı ayrı dava açmak durumundalar.

Çünkü burası Türkiye …

 

bunun için ; www.fuattutuncuoglu.com sitemde de açıkça belirttiğim üzere ;

 

1- vekalet (konsolosluk tastikli)

2- y.dışı çalışma hizmet belgesi ( konsolosluk tastikli )

3- pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi

4- mavi yada yeşil kart var ise bunların fotokopileri

5- maluliyet raporunuz var ise oranını gösterir fotokopisi ve

6- her türlü mahkeme + bilirkişi masrafları dahil peşin 2500 + %18 KDV TL.sı talep  

    ediyoruz.bunun dışında hiçbir bedel talep edilmeyecektir.

Bu konudaki ilkemiz “ Emekli olmanız değil “  … Emekli olduğunuzda

“ İyi Bir Maaş almanızdır “

 

Saygılarımla,

 

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU

Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

“ 1986 dan … günümüze sizinle 

fuattutuncuoglu@gmail.com

0232/446 34 48 – 483 30 09

0256/214 23 73 – 214 68 95

V E K A L E T N A M E

 

SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) nezdindeki işlemlerimi benim adıma takip etmeye ifa ve intaca dilekçeler vermeye gerekli primleri ilgili veznelere yatırmaya makbuzlarını almaya tüm evrak ve vesaiti tanzim ve imzalamaya , Yurt Dışı Borçlanma suretiyle Emeklilik ve Emekli Aylığı alabilmem için gerekli müracaat ve itirazları yapmaya,benim adıma bu işleri takip ve neticelendirmeye,sonuçlanması ile ilgili olarak dava açılması gerekiyor ise benim adıma takip edebilmesi ve Dava açmak için Ahzu kabzalı bir Avukat tutmaya; Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak bilumum dava takipler ile benim de başkaları aleyhine açtığım veya açacağım bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C.Mahkemelerinin Meclislerinin,daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile,haklarımı korumayı temin,Müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip,tamamlamaya ve bitirmeye,yeniden dava açmağa,kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp,ilgili olduğu daire ve kuruma vermeğe,tebliğ ve tebellüğe ihtiyati koydurmaya ve kaldırmaya kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye,temyizden vazgeçmeye,Yargıtay,Danıştay ve diğer idari ve mali kaza ve kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya,karar düzeltilmesi ve yeniden yargılama talebinde bulunmaya,tanıkları dinlemeye,yemin teklif kabul ve reddine,hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya,bilirkişi,muhasip,hakem tayin ve azline,keşif talebine,raporlara itiraza tespit yaptırmaya,ihtarname,ihbarname,protesto çekmeye ve cevap vermeye,ilamlar ve kararların tamamen uygulanmasını sağlamaya,duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya,benim dışında devam edecek duruşmalara katılmaya ve davadan feragata, feragatı davayı kabulü,karşı tarafın and içme önerisini kabule veya redde,haczi kaldırmaya,ahzu kabza,sulh ve ibraya,icabında bu yetkilerin bir bölümü veya tamamı ile başkalarını dahi tevkil teşvik ve azle birlikte veya ayrı ayrı vekaleti kullanmaya, bu aşamada,tebligat adresi olarak ( Cumhuriyet Bul.No:71/202 – Pasaport - İZMİR ) kendi adresini vermeye izinli ve yetkili olmak üzere 1957 doğumlu İbrahim oğlu  ( G.Hisar Vergi Dairesi: 10516773336 -  T.C.Kimlik : 10516773336 )  No.lu  FUAT TÜTÜNCÜOĞLU’ nu ve yukarıda açıkça belirtmiş bulunduğum SGK’daki ve Mahkemelerdeki işlemleri takip etmek üzere aynı adreste faaliyet gösteren İzmir Barosu Avukatlarından 44650450570 TC kimlik numaralı Avukat NEŞAT DİNER’e vekil nasp ve tayin ettim.

V E K A L E T İ   V E R E N

 

 

 

 

 

 

 


  

Bu haber 6597 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

YURT DIŞI EMEKLİLİK DANIŞMANLIĞI

TÜRKİYE DEN EMEKLİLİKTE ÖNEMLİ UYARI

TÜRKİYE DEN EMEKLİLİKTE ÖNEMLİ UYARI TÜRKİYE DEN EMEKLİLİKTE ÖNEMLİ UYARI

Yurt Dışı Borçlanma Yurt dışında çalışanların Türkiye’de emeklilik ve mavi kart sorunu

Yurt Dışı Borçlanma Yurt dışında çalışanların Türkiye’de emeklilik ve mavi kart sorunu Yurt Dışı Borçlanma VE Yurt dışında çalışanların Türkiye’de emeklilik ve mavi kart sorunu
YIL YAŞ VE GÜN İLE EMEKLİLİK13 Aralık 2016

E M E K L İ L E R İ M İ Z

Emeklilerimiz ile ilgili Görsel ve Bilgileri
www.fuattutuncuoglu.net
web adresimizden inceleyebilirsiniz.
Güveniniz için sonsuz Teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Uzmanı

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

ANKET

YURT DIŞI EMEKLİLİK İÇİN MÜRACAAT ETTİNİZ Mİ


Tüm Anketler

Almanyaya TEŞEKKÜRLER

Ofisimize göstermiş oldukları İLGİ ve GÜVEN için
GURBETÇİLERİMİZE
sonsuz teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurtdışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

FRANSAYA TEŞEKKÜRLER

Ofisimize göstermiş oldukları İLGİ ve GÜVEN için
GURBETÇİLERİMİZE
sonsuz teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurtdışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Sayın Kullanıcı ve Ziyaretçimiz, www.sosyalguvenlikmusaviri.net sitemiz iş ve sosyal güvenlik konusunda , bilgilendirme amaçlı mevzuat, bilgi ve kültür platformudur. Web Sitemiz; 1 - Sitedeki bilgilerin kesinlik, doğruluk ve güvenilirliğini, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını garanti etmez. 2 - Sitede yer alan bilgilerin kullanılmasından doğan veya doğabilecek, dolaylı veya dolaysız zararlardan sorumlu değildir. 3 - Sitemizden linki verilen her türlü web sitesi, program, neşriyat, kitap, dergi ve bezerlerinin içeriğinden ve kullanımından doğacak/doğabilecek olumlu/olumsuz zararlardan sorumlu tutulamaz. Sitemizde yer alan yazı, makale, açıklama, bilgi ve içeriğin tüm hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu doğrultusunda web sitemize aittir. Sitemizden herhangi bir şekilde kopyalama, alıntı yapılması, ticari amaçlı kullanılması, başka bir yerde yayınlanması yasaktır. Ancak web sitemiz kaynak gösterilmek kaydıyla, kısmen alıntı yapılarak başka yerde yayınlanabilir. Saygılarımla .. FUAT TÜTÜNCÜOĞLU - Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi